Seinäjoen Itikanmäki Peab Oy:n omistukseen

Julkaistu 28.3.2012 ConnectingTalents Lehdistötiedote
image

Peab Oy on ostanut tänään Itikka Osuuskunnalta Seinäjoen Itikanmäen vahan tehdasalueen. Lisäksi kaupassa on sovittu, että Atria Oyj luopuu vuokraamistaan tiloista ja lopettaa toiminnan perinteisellä Itikanmäen alueella. Alueella on vielä ollut käynnissä Atrian rasvatehdas.

Peabin omistukseen kiinteistökaupalla siirtyy kaikki Seinäjoen Itikanmäen vanhan tehdasalueen kiinteistöt, lukuun ottamatta rakennusta, jossa mm. Elintarvikealan tutkimuskeskus Foodwest toimii. Tehdasalueen lisäksi Peabin omistukseen siirtyvät entiset puolustusvoimien käytössä olleet rakennukset, Kalevan navetta sekä Upseeritalo. Kalevan Navetta ja Upseeritalo ovat asemakaavalla suojeltuja rakennuksia. ”Allekirjoitimme alueesta esisopimuksen vuonna 2007. Alueen uusi asemakaavamuutos vahvistettiin joulukuussa 2011. Nyt alue siirtyy lopullisesti Peabin omistukseen”, toteaa Itikka Osuuskunnan toimitusjohtaja Reijo Flink.

Alueelle tullaan rakentamaan noin 250 asuntoa, yhteensä seitsemän asuinkerrostaloa. Alueella tulee asumaan lähes 400 uutta asukasta vuoteen 2017 mennessä. Kerrostalot ovat 5-9 -kerroksisia asuinkerrostaloja. Lisäksi kaava mahdollistaa nelikerroksisen toimistotalon rakentamisen Vaasan tien varteen.

Itikanmäen uusi asuinalue tullaan liittämään uudella kevyenliikenteen sillalla kiinteäksi osaksi kaupungin keskustaa. Silta rakennetaan ABC:n liikenneasemankohdalta Kalevan Navetan edustalle. Allekirjoitettavilla sopimuksilla Seinäjoen kaupunki sitoutuu sillan rakentamiseen. Sillan rakennustyöt aloitetaan vuonna 2015 ja sillan on määrä olla valmiina vapuksi vuonna 2016. Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen mukaan kaupunki harkitsee sillan rakentamiseksi hinta/idea – kilpailun järjestämistä. Sillan lisäksi kaupunki rakentaa alueelle uuden Nyykoolinkadun, jonka on määrä olla valmis vuonna 2013.

”Itikanmäkeen on kohdistunut suurta kiinnostusta. Alue rakentuu kiinni Seinäjoen keskustaan, ratapihalle on noin 500 metriä ja kaikki kaupungin keskustan palvelut ovat kävelyetäisyydellä. Alueen rakennukset tulevat muodostamaan suojaisan ja viihtyisän pihapiirin puistoineen. Uskomme alueen kiinnostavan etenkin nuoria kerrostaloasumisesta kiinnostuneita, jopa lapsiperheitä”, Peabin aluejohtaja Mika Katajisto toteaa. 

- Seinäjoen talousalue on maan kuudenneksi suurin ja on maan merkittävimpiä kasvualueita. Nopeat junayhteydet, Seinäjoen panostukset koulutukseen ja palveluihin kiinnostavat. Asuntojen tarve hyvillä paikoilla on tärkeä tekijä kasvun mahdollistajana.

Purkutyöt tehdasalueella on määrä käynnistää kesällä. Arvio purkutöiden kestämiselle on noin puoli vuotta. Purku on Seinäjoen historian suurimpia purku-urakkoja.

Itikanmäen toimistoalue

Itikanmäen Vaasantien joen puoleinen ns. toimistoalueen asemakaavamuutos tuli lainvoimaiseksi joulukuussa 2008. Vahvistetun asemakaavan mukaan alueella on toimistorakennusten rakennusoikeutta yhteensä 19.000 m2. Asemakaava mahdollistaa joen rantaan kahden kahdeksankerroksisten toimistorakennusten rakentamisen. Näistä ensimmäinen on jo toteutettu Atrian toimitalona, joka valmistui kesällä 2010. Atrian toimitalossa työskentelee noin 200 henkilöä. Tämän lisäksi alueelle on mahdollista rakentaa erillinen ravintola- / ruokalarakennus näyttävälle paikalle Seinäjoen rantaan. Alueen rakennusoikeus mahdollistaa toimitilat jopa 600 hengelle.