Seinäjoella tehtiin historiaa

Julkaistu 6.6.2012 ConnectingTalents Sopimus Purkutyöt Lehdistötiedote
image

Peab allekirjoitti Atria Oyj:n entisen tehdasalueen purku-urakan. Alueen purkutyöt ovat käynnistyneet asbestipurkutöillä.

Peab Oy ja Toivonen-Yhtiöt Oy ovat tiistaina 5.6. allekirjoittaneet historiallisen Itikanmäen tehdasalueen purku-urakkaa koskevan sopimuksen. Purku-urakkaa koskeva kohde sijaitsee Seinäjoen keskusta-alueella kantatie 67:n, Vaasan tien sisääntuloväylän ja junaradan välisellä alueella. Alueen kokonaislaajuus on n. 4,3 hehtaaria. 

Aikaisemmin Atria Oyj:n omistamissa tuotantolaitoksissa on ollut elintarviketeollisuutta vuodesta 1907 alkaen. Viimeisinkin tuotantolinja lopetettiin tänä keväänä huhtikuun viimeinen päivä. Itikanmäeltä tullaan purkamaan kaikki Atrian käytössä olleet loputkin rakennukset. Alueella säilyvät kuitenkin v. 1890-luvulla rakennettu Kalevan navetta, vanha Upseeri-talo ja elintarvikealan tutkimuslaitos Foodwest.

Purku-urakka kestää vuoden 2012 loppuun. Alueella tullaan arvion mukaan käsittelemään 17 000 tonnia betonia ja 13 000 tonnia tiiltä, jotka murskataan paikan päällä ja hyödynnetään tulevan uuden Itikanmäen alueen piharakenteissa. Jopa 95 % purusta syntyneestä kiviaineesta pyritään käyttämään uudelleen. Purkutöistä ja -materiaaleista on tehty laajat ja perusteelliset tutkimukset ja selvitykset yksityiskohtaisine lupaprosesseineen. 

- Peab Oy osti alueen Atria Oyj:ltä maaliskuussa 2012. Itikanmäen projekti on Peab Oy:lle hyvin merkittävä. Entisen tehdasalueen kehittäminen ja palauttaminen takaisin kaupunkilaisten käyttöön on haastava, mutta hyvin mieluisa hanke. Kaikessa purkutöissä ja uuden rakentamisessa haluamme osaltamme kantaa vastuun ympäristöstä ja elinympäristön kehittämisestä miellyttäväksi kaupunginosaksi, toteaa Peab Oy:n aluejohtaja Mika Katajisto.

Alue tulee valmistuessaan palvelemaan kaupunkilaisia useassa sukupolvessa. Alueelle rakentuu noin 250 uutta asuntoa, toimistotiloja, vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, palveluita jne. Tavoitteena on, että koko uusi asuinalue on rakennettuna 5-7 vuoden kuluttua. Ensimmäisen asuinkerrostalokohteen rakentaminen on suunniteltu käynnistyvän kevään 2013 aikana.

Purku-urakka on sekä Peab Oy:n, että Seinäjoen kaupungin historian suurin purku-urakka. Kohteen pääurakoinnista vastaa tamperelainen Toivonen-yhtiöt.